بیمارستان پورسینا
پاییز1400
برگ پاییزی
زمستان 1400
برف

اخبار واحد توسعه تحقیقات بالینی

تفاهم نامه همکاری در راه اندازی سیستم ثبت مراقبت های ویژه ایران ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز با واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

تفاهم نامه همکاری در راه اندازی سیستم ثبت مراقبت های ویژه ایران ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز با واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

1400/11/12
برپایی جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم مریم ژاله پرور

برپایی جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم مریم ژاله پرور

1400/11/12
جلسه دفاع پایان نامه  دانشجوی پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

1400/11/12
برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی علی جعفرپور

برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی علی جعفرپور

1400/11/06
برپایی وبینار

برپایی وبینار " نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای مطالعات مرور نظامند "

1400/11/06
وبینار

وبینار " نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی برای مطالعات مرور نظامند " توسط سخنران : خانم دکتر حمیده حکیمی ( دکترای پرستاری )

1400/10/29
جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی خانم نیلوفر حامدی

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی خانم نیلوفر حامدی

1400/10/28
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای سید حافظ روضاتی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آقای سید حافظ روضاتی

1400/10/27
دفاع از پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : فاطمه سحرخیز و مطهره بلوکی

دفاع از پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : فاطمه سحرخیز و مطهره بلوکی

1400/10/19
دفاع پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی نیکو کریم زاد

دفاع پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی نیکو کریم زاد

1400/09/24
برپایی جلسه دفاع پایان نامه خانم ها نازنین محمدی و راضیه علیزاده

برپایی جلسه دفاع پایان نامه خانم ها نازنین محمدی و راضیه علیزاده

1400/09/15
دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

1400/09/02
دفاع از  پایان  نامه  دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

1400/09/02
دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

1400/08/30
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

1400/08/23
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

1400/08/12
جلسه کمیته پژوهشی پرستاری مورخ 1400.08.11

جلسه کمیته پژوهشی پرستاری مورخ 1400.08.11

1400/08/11
وبینار مرگ مغزی و اهدای عضو ، مورخ 1400.08.11

وبینار مرگ مغزی و اهدای عضو ، مورخ 1400.08.11

1400/08/11
آرشیو
آرشیو