برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی سینا عباسی دزفولی

بررسی ارتباط شاخص های شوک ایندکس و کمبود باز و میزان توافق آن ها در تعیین شدت شوک بیماران ترومایی بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی     آقا ی سینا عباسی دزفولی   در رشته پزشکی عمومی تحت عنوان "     بررسی ارتباط شاخص های شوک ایندکس و کمبود باز و میزان توافق آن ها در تعیین شدت شوک بیماران ترومایی بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت  "   با حضور :

جناب آقای دکتر ایرج باقی ( استاد راهنمای اول )

جناب آقای دکتر امیر پیروز( استاد راهنمای دوم)

سرکار خانم دکتر مژده اسماعیل زاده ( استاد مشاور )

جناب آقای دکتر محمدرضا مبین ( استاد داور شورایی )

جناب آقای دکتر علی اشرف ( استاد داور )

جناب آقای دکتر رامین ابراهیمیان ( استاد داور )

جناب آقای دکتر حسین ترابی ( استاد داور )

سرکار خانم دکتر رقیه زارع ( استاد داور )

 در واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا در تاریخ  29/04/1400   روز سه شنبه ساعت 9 صبح تشکیل گردید . در این جلسه پیش نویس طرح تحقیقاتی با موفقیت به مورد تایید قرار گرفت .

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400