برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی دانشجوی پزشکی عمومی سید احمد رضا صفوی

تعیین فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران بستری شده با تشخیص نهایی سنگ کیسه صفرا در بیمارستان پورسینا از سال 1396 تا 1399

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی     آقا ی سیداحمدرضا صفوی         در رشته پزشکی عمومی تحت عنوان "   تعیین فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران بستری شده با تشخیص نهایی سنگ کیسه صفرا در بیمارستان پورسینا از سال 1396 تا 1399   "   با حضور :

جناب آقای دکتر حسین ترابی ( استاد راهنمای اول )

سرکار خانم پریسا باقری طولاورد ( استاد مشاور اول )

سرکار خانم دکتر رقیه زارع ( استاد مشاور دوم )

جناب آقای دکتر ایرج باقی ( استاد داور شورایی )

جناب آقای دکتر علی اشرف ( استاد داور )

جناب آقای دکترمحمدرضا مبین( استاد داور )

جناب آقای دکتر رامین ابراهیمیان ( استاد داور )

سرکار خانم دکتر مهسا محتشم ( استاد داور )

جناب آقای حبیب اسلامی ( استاد داور )

        در واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا در روز سه شنبه    مورخ    22/04/1400  ساعت   11 صبح    تشکیل گردید . و با  موفقیت به مورد تایید قرار گرفت .

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400