iran
بیمارستان پورسینا
پاییز1400
برگ پاییزی

اخبار واحد توسعه تحقیقات بالینی

دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

دفاع پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی خانم ها : پردیس رمضانی و سحرگنجه خسروی

1400/09/02
دفاع از  پایان  نامه  دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر مریم بخشنده

1400/09/02
دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی فاطمه شیبانی

1400/08/30
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی نغمه بزرگ نیا

1400/08/23
برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

برپایی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی خانم زهرا حقانی

1400/08/12
جلسه کمیته پژوهشی پرستاری مورخ 1400.08.11

جلسه کمیته پژوهشی پرستاری مورخ 1400.08.11

1400/08/11
وبینار مرگ مغزی و اهدای عضو ، مورخ 1400.08.11

وبینار مرگ مغزی و اهدای عضو ، مورخ 1400.08.11

1400/08/11
برگزاری وبینار علمی سکته حاد مغزی و تازه های مراقبت پرستاری در استروک با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا ساعت 9 الی 12 ظهر

برگزاری وبینار علمی سکته حاد مغزی و تازه های مراقبت پرستاری در استروک با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا ساعت 9 الی 12 ظهر

1400/08/09
برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجو محمدحسین علیپور

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجو محمدحسین علیپور

1400/08/05
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آتنا نوری

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی آتنا نوری

1400/08/03
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی مسعود هاشمی

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجوی پزشکی عمومی مسعود هاشمی

1400/07/28
وبینار علمی آنفولانزا و کووید 19

وبینار علمی آنفولانزا و کووید 19

1400/07/28
برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی سینا عباسی دزفولی

برپایی جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی پزشکی عمومی سینا عباسی دزفولی

1400/04/29
برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی دانشجوی پزشکی عمومی سید احمد رضا صفوی

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی دانشجوی پزشکی عمومی سید احمد رضا صفوی

1400/04/22
برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی      پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پزشکی عمومی آقای پیمان لطفی

1400/04/22
آرشیو