ردیف

عنوان پایان نامه ها

 1

بررسی نحوه گرفتن رضایت نامه آگاهانه در اعمال جراحی کودکان در بیمارستان 17 شهریور رشت از فروردین 1398 الی شهریور 1399

 2

بررسی فراوانی انواع تغییرات نوار قلب در بیماران محتمل کووید بستری در بیمارستان پورسینای رشت اسفند 98 و فروردین

 3

مطالعه اثر کتامین بر عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران سوختگی حرارتی و شیمیایی

 4

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بزرگسالان دچار سوختگی مزمن در گیلان

 5

بررسی ارتباط بین سطح سرمی لاکتات و کمبود باز با پیامد ان در بیماران با سوختگی شدید بستری در مرکز سوانح و سوختگی ولایت رشت

 6

بررسی فراوانی علایم استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه کننده به درمانگاه رازی رشت در سال 1399

 7

بررسی میزان آگاهی کارکنان اورژانس 115 رشت از تجهیزات داخل آمبولانس در سال 1399

 8

بررسی رضایتمندی پرسنل 115 شهر رشت در استفاده از فرم های الکترونیک به جای فرم های کاغذی در سال 1399

 9

بررسی قدرت پیش بینی یافته های سی تی اسکن بر اساس شدت درگیری سگمانهای ریه در تعیین پروگنوز نهایی در بیماران PCR مثبت کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در نیمه اول سال 1399

 10

بررسی عوامل مرتبط با آسیب حاد کلیوی در بیماران سوختگی شدید در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت در سال های 1395 تا 1399

 11

مقایسه فراوانی میزان رعایت پروتکل بهداشتی در پیشگیری از COVID-19 در دو گروه افراد شاغل در مراکز درمانی و افراد عادی جامعه

 12

خصوصیات دموگرافیک، بالینی و پیامد بیماران بستری با کرونا ویروس 2019 ( کووید- 19) در استان کرمانشاه، ایران

 13

 بررسی فراوانی انواع درد اندام آمپوته بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی رشت در سال 1399

 14

بررسی فراوانی انواع شکایت های پزشکی گروه گوش حلق و بینی و عوامل همراه آن در استان گیلان در سالهای 1390 تا 1399

 15

بررسی فراوانی پریکاردیال افیوژن در بیماران بستری محتمل covid در بیمارستان رازی رشت اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99

 16

بررسی ارتباط تعهد تحصیلی و اضطراب کرونا با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399

 17

بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با فضای فیزیکی از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های بستری بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های پورسینا و رازی رشت و پیروز لاهیجان طی اسفند ماه 98 الی مرداد ماه 99

 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400