آزمون توجیهی بدو خدمت برای پرسنل پیمانی و آزمایشی و قرارداد تبصره 3

پرسنل پیمانی و آزمایشی و قرارداد تبصره 3 که آزمون توجیهی بدو خدمت را طی نکرده اند

آزمون توجیهی بدو خدمت

پرسنل پیمانی ، آزمایشی و قرارداد تبصره 3 ، که آزمون توجیهی بدو خدمت را طی نکرده اند از تاریخ 5 آبان 1400 می توانند به صورت مجازی در این آزمون ثبت نام کنند .

https://karmand.behdasht.gov.ir

 

یک دو
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

فایل ها

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400