ردیف

نوع مشاوره

نام - نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

روزهای مشاوره

1

 

مشاوره پروپوزال نویسی

 حدیث اکبری نژاد

پزشکی عمومی

 پزشکی عمومی

شنبه تا پنجشنبه

8 الی 14:30

2

مشاور آمار

رقیه زارع

آمار

دکتری آمار

از شنبه تا چهارشنبه

8 الی 11

11 الی 14:30

 3

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

صدیقه صمیمیان

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

یکشنبه تا پنج شنبه

8 الی 14:30

 4

مشاوره مقاله نویسی

صدیقه صمیمیان

حدیث اکبری نژاد

پرستاری مراقبت های ویژه

پزشکی عمومی 

کارشناسی ارشد

پزشکی عمومی

شنبه تا چهارشنبه

8 الی 14:30

شنبه تا پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400