واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

اطلاعات تماس

آدرس: ایران، گیلان، رشت، خیایان نامجو، بیمارستان پورسینا، واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

تلفن تماس:     (تلفکس)       981333333448+

                                          

آدرس پورتال مرکز:        www.gums.ac.ir/crdrc

ایمیل مرکز:                  crdu_Poursina@gums.ac.ir

                                                                                          

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400