جلسات شورای پژوهشی

 

عنوان

 

نام و نام خانوادگی مجری طرح

(استاد راهنما)

نام و نام خانوادگی دانشجو

صورتجلسه

بررسی ارتباط پیش گویی کننده میزان سربرال اکسیمتری با پیامد بالینی درمان TPA در بیماران سکتھ ی  مغزی ایسکمیک تحت مراقبت ھای ویژه بیمارستان پورسینا

 

دکتر علی اشرف

دکتر حکیمه سرشاد (دستیار بیهوشی)


jpg 

بررسی عوارض زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی توسط دستیاران طب اورژانس در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت طی سال 1397

 

دکتر سید هاشم پورشفیعی

دکتر محمد نیما یدی (دستیار طب اورژانس)

pdf 

بررسی تغییرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستری در بیماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بیمارستان­ پورسینای رشت طی سالهای 1397-1396

 

دکتر پیمان اسدی

دکتر نازنین نوری رودسری (دستیار طب اورژانس)

pdf 

بررسی میزان اگاهی پرستارانICU , CCU و اورژانس در باره Basic Life Supportدر بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بندر انزلی در سال 1396

 

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

تارا مهرپی مقدم (دانشجوی پزشکی عمومی)

فاطمه جمشیدی (دانشجو)

pdf 

بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال ستون فقرات و همبستگی آن با درد و ناتوانی در بیماران بعد از جراحی لامینکتومی کمر مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال ۱۳۹۶

دکتر کامران عزتی

------------------

pdf 

بررسی همبستگی ساژیتال بالانس اسپاینوپلویک با بالانس سرویکال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

دکتر بابک علیجانی

دکتر جاوید رسولیان (دستیار جراحی مغز و اعصاب)

 

مقایسه سطح سرمی پروتئین فعال C در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد ساده و آپاندیسیت حاد عارضه دار شده

 

دکتر سید عادل ملک نیا

دکتر ندا کرکه آبادی (دستیار جراحی عمومی)

pdf 

بررسی اثرات ترانکزامیک اسید بر میزان خونریزی بیماران با ترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

دکتر وحید منصف کسمایی

امین جوادی (دانشجو)

pdf 

بررسی ارتباط ناگویی هیجانی و ویژگی شخصیت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395-1396

 

دکتر رامیار فرزان

سینا منتظری (دانشجو)

 

بررسی رابطه مولفه های فراشناختی و اختلال بدشکلی بدن درمراجعه کنندگان داوطلب جراحی زیبایی در شهر رشت درطی سال 1396

 

دکتر علیرضا فدائی نائینی

پوریا محمدی (دانشجو)

pdf 

مقایسه سبک دفاعی و صفات شخصیت درافراد داوطلب جراحی زیبایی مراجعه کننده به مراکزجراحی پلاستیک و گروه شاهد در شهر رشت در طی سال 1395

دکتر علیرضا فدایی نائینی

همایون احمدی(دانشجو)

pdf 

مقایسه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای درافراد متقاضی جراحی زیبایی و گروه کنترل مراجعه کننده به مراکز جراحی پلاستیک در شهر رشت در طی سال 1395

 

دکتر علیرضا فدایی نائینی

مطهره برزگر(دانشجو)

 pdf

بررسی ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بیمارستانی در بیماران با خونریزی بافت مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت از سال 1393 لغایت 1395

 

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

دکتر ندا آخوندزاده (دستیار)

 

بررسی حساسیت و ویژگی بهترین نقطه جداسازی نسبت نیتروژن اوره خون به کراتینین جهت افتراق خونریزی گوارشی فوقانی از خونریزی گوارشی تحتانی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان رازی رشت از سال 1390-1395

دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

زهرا پورکاظمی- الناز کریم زاده(دانشجو)

 

بررسی تاثیر اعمال فشار مثبت انتهای بازدمی برمیزان خونریزی و مولفه های تنفسی در اعمال جراحی ترمیمی بینی ، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمونین طی سال 1396

 

دکتر علی فقیه - دکتر علی اشرف

 

 

بررسی ارتباط رضایت شغلی وعوامل تنش زای شغلی در پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان رشت درسال 1396

دکتر پیمان اسدی

زهره ابوالقاسمی مقدم(دانشجو)

 

بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر میزان رضایتمندی خانواده ی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان پورسینا در سال 1397

دکتر علی اشرف

ایمان نصیری (دانشجو)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400