با احترام  خواهشمندیم کلیه مقالات و گزارش پایانی طرحها و پایان نامه هایی که ازمشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا و امکانات این مرکز جهت پژوهش خود  بهره مند می شوند در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا تقدیر و قدردانی نمایند .

 

با تشکر

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400