خدمات مشاوره ای

  •          کمک به نگارش و ثبت مقالات اساتید، دستیاران و دانشجویان
  •           برگزاری کارگاه های پژوهشی
  •      کمک به نگارش پیش نویس طرح تحقیقاتی 
  •           ارائه مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها
  •           کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی
  •        کمک به ویرایش و ترجمه مقالات به زبان انگلیسی 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400