ردیف

 

عنوان مقاله ارائه شده در کنگره

 

 

عنوان کنگره – تاریخ و محل برگزاری

 

 

ارائه دهنده مقاله

 

 

محل آپلود خلاصه مقاله کنگره

 

 

1

 

Elderly and burn injuries: a ten-year analysis of 612 patients

 

International congress on BioMedicine

 

( ICB2021)

 

16th ,2021 - Iran

 

Zahra Haghani Dogahe

 

 

 

pdf

آخرین بروز رسانی : 01 دی 1400