امکانات مشاوره ای

مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق

مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی

مشاوره در جهت چگونگی چاپ و انتشار کتب بالینی در انتشارات دانشگاه


امکانات آموزشی

بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این مرکز، اعضاء محترم هیئت علمی نیازهای عمده خود را به شرح زیر اعلام نموده اند .

آموزش چگونگی استفاده از اینترنت

آموزش نحوه تهیه مقاله و تعیین مجله مناسب جهت ارسال مقاله

آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری

آموزش مقدماتی Excel  و SPSS

آموزش مقدماتی  Power point و تهیه اسلاید

آموزش چگونگی تهیه پروپزال

آموزش چگونگی تهیه پوستر


کارگاه ها

این واحد در صدد می باشد کارگاه های دوره فشرده SPSS و مقاله نویسی را برای شش ماه دوم سال 94 جهت اعضای پژوهشی و هیئت علمی واحد برگزار کند.

 

دستاوردهای واحد

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400