دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجو محمدحسین علیپور

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی   آقای محمدحسین علیپور    در رشته پزشکی عمومی تحت عنوان "  بررسی فراوانی واژینیت ناشی از عوامل باکتریایی،کاندیدایی و تریکوموناسی بر اساس آزمایش پاپ اسمیر در مراجعه کنندگان به بیمارستان الزهرا شهرستان رشت در سال 1399  "   با حضور : سرکار خانم دکتر نزهت زبردست ( استاد راهنما ) سرکار خانم دکتر پریدخت کریمیان  و جناب آقای دکتر هادی صدیق( استاد مشاور ) جناب آقای دکتر میثم حسن نژاد ( استاد داور شورایی )  جناب آقای دکتر حامد نذیری  ، جناب آقای دکتر علی اشرف  ، جناب آقای دکتر مهران سلیمانها ، سرکار خانم دکتر رقیه زارع ( استاد داور )  در واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا در تاریخ 1400.08.05   روز چهارشنبه ساعت 12ظهر تشکیل گردید . در این جلسه پیش نویس طرح تحقیقاتی با موفقیت  مورد تایید قرار گرفت .

پروپوزال
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400