عنوان صورتجلسه طرح

تاریخ جلسه

صورتجلسه

بررسی عوارض زودتر تعبیه کاتتر وریدی مرکزی توسط دستیاران طب اورژانس در بیمارستان بستری در اورژانس بیمارستان رشت طی سال 1396

96/6/7

pdf 

بررسی تاثیر PEEP بر همودینامیک و پارامترهای تنفسی در بیماران F-ESS

96/7/18

pdf 

 بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال ستون فقرات و همبستگی آن با درد و ناتوانی در بیماران بعد از جراحی لامینکتومی کمر مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 96

96/7/18

pdf 

بررسی ارتباط پیش گویی کننده معیارهای سربرال اکسیمتری با پیامد بالینی درمان TPA در بیماران سکته ی مغزی ایسکمیک تحت مراقب های ویژه بیمارستان پورسینا

96/8/9

pdf 

مقایسه سطح سرمی پروتئین فعال C  در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد ساده و آپاندیسیت حاد عارضه دار شده

96/7/18

pdf 

بررسی تغییر نوار قبل در بدو ورود و شش ساعت پس از بستری در بیماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1397-1396

pdf 

بررسی میزان آگاهی پرستاران ccu و icu و اورژانس درباره  Basic Life supportدر بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بندرانزلی در سال 1396

96/11/23

 pdf

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر رشت در سال 1396

96/10/4

pdf 

بررسی همبستگی ساژیتال بالانس اسپینوپلویک با بالانس سرویکال در افراد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

96/4/4

pdf 

 

 

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400