ردیف

عنوان صورتجلسه طرح

تاریخ جلسه

Pdf صورتجلسه

1

 بررسی ارتباط بین حجم خون ساکشن شده و تعداد گاز های خونی با میزان تغییرات هموگلوبین بعد از عمل جراحی کرانیوتومی در بیماران بستری شده بیمارستان پورسینای رشت در شش ماهه اول سال 1399

 

99.1.25


 

 

pdf

 2

 بررسی شیوع تهوع و استفراغ پس از رینوپلاستی در بیماران بیمارستان امیر المومنین شهر رشتهای 98-99

 

99.2.3


 

 

pdf

 3

 بررسی زاویه بین گردن و شفت استخوان فمور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت از مهر 1397 الی شهریور 1398های 98-99

 99.2.17

 pdf

 4

 بررسی میزان عملکرد کارورزان رشته پزشکی از نحوه صحیح شستن دست ها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شهر رشت در بهار 1399

 99.2.31

 pdf

 5

بررسی شیوع COVID-19 در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینترمدیا در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در زمستان 98 و بهار 99 

 99.2.31

 pdf

 6

 بررسی فراوانی کووید 19 در بیماران با تظاهرات نورولوژیک بستری شده در اسفند 98 و فروردین 99 در بیمارستان پورسینا شهرستان رشت

 99.2.29

 pdf

 7

 بررسی اپیدمیولوژیک و مرگ و میر بیماران بستری به علت سوختگی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولایت از سال 88 تا سال98

 99.2.23

 pdf

 8

 عوامل مرتبط با زخم بستر در بیمارستان پورسینا طی سال های ١٣٩٦-١٣٩٨

 99.2.13

 pdf

 9

ارزیابی شدت و ناحیه اناتومیک آسیب ریوی و ارتباط آن با سطح ctدر Real-Time PCR بیماران COVID-19 در بیمارستان رازی رشت از اسفند 98 لغایت مرداد 99 

 99.3.25

 pdf

 10

 بررسی عملکرد حافظه کوتاه مدت تصویری و مهارپاسخ قبل و بعد از شیفت در انترن های بیمارستان های آموزشی رشت

 99.3.20

 pdf

 11

 نقش آنمی به همراه بررسی عوامل کلینیکی دخیل در ایجاد سرطان پستان و ارتباط پاتولوژیک آنها با درجه و مرحله تومور در سنین مختلف

 99.3.6

 pdf

 12

 بررسی فراوانی عوارض تهویه ریوی باروتروما در بیماران مبتلا به Covid-19 بستری در بیمارستان های رازی و پورسینای رشت در سال 1399

 99.6.25

 pdf

 13

 بررسی فراوانی عوارض تهویه ریوی باروتروما در بیماران مبتلا به Covid-19 بستری در بیمارستان های رازی و پورسینای رشت در سال 1399

 99.4.22

 pdf

 14

 بررسی فراوانی عوارض تهویه ریوی باروتروما در بیماران مبتلا به Covid-19 بستری در بیمارستان های رازی و پورسینای رشت در سال 1399

 99.4.3

 pdf

 15

 مقایسه نتایج گرافی قفسه سینه و CT scan توراکس در ترومای قفسه سینه با (Stab Wound)در بیماران با وضعیت پایدار مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی پورسینا رشت در سال 1398

 99.4.24

 pdf

 16

 بررسی نتایج روش نوین ترمیم نقایص جدار شکم به روش component separation روی فاشیای قدامی رکتوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از سال 1394 تا 1398

 99.4.10

 pdf

 17

 بررسی شیوع پریکاردیال افیوژن در بیماران محتمل کرونا در رشت اسفند98 و فروردین 99

 99.4.9

 pdf

 18

 بررسی رابطه سطح سرمی سدیم با میزان مرگ و میر در بیماران بزرگسال دچار سوختگی شدید در بیمارستان ولایت رشت در بازه ابتدای فروردین 1397 لغایت اسفند 1398

 99.5.28

 pdf

 19

 بررسی تغییرات عملکردی حجم کبد در سوختگی های شدید

 99.5.20

 pdf

 20

 بررسی ارتباط نمایه ی توده ی بدنی با اسکور سی تی اسکن و پیامد بیماری در مبتلایان به کووید

 99.5.1

 pdf

 21

 بررسی رابطه بین سابقه مصرف داروهای ACEIیا ARB با اسکور سی تی اسکن و پیامد بیماری در بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19

 99.6.23

 pdf

 22

 ارتباط بین سطوح تریاژ و پیامد نهایی بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت طی اسفند 1398 و فروردین 1399

 99.6.2

 pdf

 23

 بررسی شیوع و عوامل پیش بینی کننده حوادث قلبی ریوی در حین یا بعد از جراحی اسپوندیلولیستزیس مهره های کمری در وضعیت پرون در بیمارستان پورسینا طی سال های 1396-1398

 99.6.1

 pdf

 24

 بررسی نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 99

 99.6.30

 pdf

 25

بررسی فراوانی شیوع سرطان کولورکتال و ارتباط تکثیر سلولی، درجه و مرحله بدخیمی با عوامل محیطی درگیر بر اساس جنسیت و سن بیماران 

 99.6.2

 pdf

 26

 بررسی تاثیر آموزش تکنیک تنفس آرام بر کنترل درد در زمان تعویض پانسمان سوختگی در بیماران  سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه سوانح سوختگی1399

 99.6.25

 pdf

 27

 بررسی اثر داروی سنتی هیتری برروی کاهش درد بیماران دچار نقاط ماشه ای (trigger point)

 99.6.10

 pdf

 28

 بررسی علایم بیماران محتمل کوید-19 با تظاهر اولیه مالتیپل تروما در بیمارستان پورسینای رشت در اسفند 1398و فروردین سال 1399  

 99.6.25

 pdf

 29

 بررسی اثر پیش بینی کننده یافته های MRI مغز بر نتایج بالینی بیماران سوختگی

 99.8.7

 pdf

 30

 بررسی میزان آگاهی کارکنان اورژانس 115 رشت از تجهیزات داخل آمبولانس در سال 1399

 99.8.17

 pdf

 31

 بررسی رضایتمندی پرسنل 115 شهر رشت در استفاده از فرم های الکترونیک به جای فرم های کاغذی در سال1399

 99.8.17

 pdf

 32

 بررسی میزان درد اندام فانتوم ( PLP ) پس از آمپوتاسیون در بیماران دیابتی با بیماران غیردیابتی در بخش جراحی بیمارستان پورسینا در سال 1399

 99.8.12

 pdf

 33

 فراوانی اختلال استرسی پس از حادثه در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی تهاجمی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان پورسینا رشت در سال 1399 

 99.8.5

 pdf

 34

شیوع PTSD در پرستاران بخش های ICU مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پی COVID-19 در سال 1400

 99.8.27

 pdf

 35

 بررسی شدت درد در بین بیماران بستری در بیمارستان پورسینا با شکستگی اندام و سابقه مصرف مزمن کانابیس در سال 1399

 99.8.5

 pdf

 36

بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه در خانواده بیماران مبتلا به کووید 19 ترخیص شده از ای سی یو بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

 99.8.27

 pdf

 37

بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با فضای فیزیکی در پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های بستری بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های پورسینا و رازی رشت و پیروز لاهیجان طی اسفند ماه 98 الی مرداد ماه 99  

 99.8.25

 pdf

 38

 بررسی نتایج درمان هرنی اینگوئینال بالغین به روش مش گذاری جدید (لیختناشتاین تعدیل شده) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از تابستان 1397 الی 1399

 99.8.6

 pdf

 39

 مقایسه ی یافته های تصویربرداری سی تی اسکن با وضوح بالا (HRCT) قفسه ی سینه بین بیماران مبتلا به کووید-19 دارای پرفشاری خون با بیماران فاقد پرفشاری خون در بیمارستان رازی رشت از اسفند 98 تا شهریور 99

 99.7.2

 pdf

 40

 بررسی فراوانی انواع درد اندام آمپوته بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی رشت در سال 1399

 99.7.28

 pdf

 41

بررسی عوامل مرتبط با آسیب حاد کلیوی در بیماران سوختگی شدید در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت در سال-های 1395 تا 1399  

 99.7.22

 pdf

 42

 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بزرگسالان دچار سوختگی مزمن در گیلان

 99.7.8

 pdf

 43

 بررسی قدرت پیش بینی یافته های سی تی اسکن بر اساس شدت درگیری سگمانهای ریه در تعیین پروگنوز نهایی در بیماران PCR مثبت کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در نیمه اول سال 1399

 99.7.22

 pdf

 44

 امتیازدهی جدید یافته های CT-Scan قفسه ی سینه در بیماران کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1399 و ارتباط آن با شدت و پیش آگهی بیماری

 99.7.2

 pdf

 45

 نقش آنمی به همراه بررسی عوامل کلینیکی دخیل در ایجاد سرطان پستان و ارتباط پاتولوژیک آنها با درجه و مرحله تومور در سنین مختلف

 99.7.19

 pdf

 46

 بررسی فراوانی تظاهرات سیتی اسکن موارد محتمل کووید-19 در بیمارستان پورسینا رشت از اسفند ۹۸ تا فرودین ۹۹

 99.7.15

 pdf

 47

 بررسی مقایسه ای پیامد های بیماران تحت عمل جراحی شکم حاد مبتلا و غیر مبتلا به کووید 19 طی 6 ماه اول همه گیری کووید 19 در بیمارستان ولایت و پورسینا

 99.7.15

 pdf

 48

 مقایسه نتایج بالینی تزریق داخل ضایعه ای کورتیکواستروئید و وراپامیل در درمان اسکار های کلوئیدی ناشی از سوختگی

 99.7.15

 pdf

 49

 بررسی اپیدمیولوژیک نکرولیز توکسیک پوستی دربیماران بستری در مرکز سوختگی ولایت رشت، از فروردین سال 1389تا فروردین 1399

 99.7.1

 pdf

 50

 مقایسه نتایج حاصل از بررسی لاپاراسکوپی تشخیصی با سیتولوژی لاواژ مایع صفاقی در بیماران با سرطان معده 
 

 99.7.9

 pdf

 51

 "   بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با فضای فیزیکی در پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های بستری بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های پورسینا و رازی رشت و پیروز لاهیجان طی اسفند ماه 98 الی مرداد ماه 99 

 99.9.18

 pdf

 52

 بررسی عوامل موثر بر بقای 24 ساعته بیماران مولتیپل تروما سطح 1 مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

 99.9.30

 pdf

 53

 بررسی سطح سرمی سدیم و وضعیت آب و الکترولیت ها پس از جراحی تومور های مغزی در بیمارستان پورسینا شهر رشت در سال 1399 

99.9.17 

 pdf

 54

 بررسی فراوانی انواع شکایات پزشکی گروه گوش و حلق و بینی و عوامل همراه آن در استان گیلان در سالهای 1390 الی 1399

 99.9.16

 pdf

 55

 بررسی میزان نگرش و عملکرد کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در استفاده از داروهای مخدر و روان گردان در سال 1399

 99.9.16

 pdf

 56

 " بررسی نحوه گرفتن رضایت نامه آگاهانه در اعمال جراحی کودکان در بیمارستان 17 شهریور رشت از سال 1398 الی 1399 

 99.9.16

 pdf

 57

 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افتراق توده های آدنکسال خوش خیم و بدخیم در بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان الزهرای رشت

 99.9.19

 pdf

 58

 بررسی مقایسه ای شیوع تشنج در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی ایسکمیک دریافت کننده و غیر دریافت کننده درمان های ترومبولیتیک در سال های 1399-1396

 99.9.30

 pdf

 59

 بررسی ارتباط اضطراب کرونا و فرسودگی تحصیلی با نقش تعدیلی تعهد تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399

 99.9.11

 pdf

 60

 آنالیز بیوانفورماتیکی بالینی عملکرد پاتوژنز آنکوژن های درگیر در بیماران مبتلا به COVID-19

 99.9.11

 pdf

 61

 بررسی فراوانی پیامدهای بیماران سوختگی حاد مراجعه کننده به بیمارستان ولایت رشت درسال 99 در دوره پاندمی کووید

 99.9.11

 pdf

 62

 بررسی اپیدمیولوژی و پیامد های بالینی سوختگی الکتریکی در بیماران مراجعه کننده به مرکز سوختگی ولایت رشت از سال های 1389 تا 1399

 99.9.11

 pdf

 63

 بررسی رابطه ی تاب آوری تحصیلی با اضطراب کرونا و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 99.10.1

 pdf

 64

 بررسی میزان آگاهی پرستاران بیمارستان 17 شهریور از الگوریتم PBLSگایدلاین AHA2020 در سال 1399

 99.10.17

 pdf

 65

   بررسی فراوانیPTSD در بیماران هوشیار بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پورسینای رشت در نیم سال اول 1399

 99.11.13

 pdf

 66

 بررسی عوامل پیش بینی کننده در سرطان روده بزرگ غیرمتاستاتیک براساس موقعیت تومور در سمت راست و چپ روده بزرگ

 99.11.13

 pdf

 67

 بررسی پیامدهای عمل جراحی انتوساسپشن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در بازه زمانی 1399-1394

 99.11.14

 pdf

 68

   بررسی  پیامدهای  عمل  جراحی  بیضه  نزول نیافته در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در بازه زمانی 1399-1394

 99.11.14

 pdf

 69

 بررسی یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در دوران اپیدمی کووید 19 در سال 1399

 99.11.8

 pdf

 70

 بررسی تکرارپذیری یافته های ام آر آی و همبستگی آن با درد و یافته های سونوگرافی عضله مولتی فیدوس در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

 99.11.27

 pdf

 71

 بررسی RTS(Revised Trauma Score) درمورتالیتی بیماران با ترومای قفسه سینه بیمارستان پورسینا در سال 99

 99.12.5

 pdf

 72

 بررسی و مقایسه اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در دوران پاندمی Covid-19 (از اسفند 98 تا اسفند 99) و یکسال قبل از آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت

 99.12.3

 pdf

 73

 بررسی رابطه اضطراب کرونا و فرسودگی شغلی با نقش تعدیلی خود پنداری حرفه ای در پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در زمستان 1399

 99.12.6

 pdf

 74

 بررسی رابطه اضطراب کرونا و خستگی شغلی با نقش تعدیلی تاب آوری در پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در زمستان 1399

 99.12.6

 pdf

 75

 میزان توافق شوک ایندکس و نقص باز در تعیین شدت شوک بیماران مبتلا به سوختگی شدید در مرکز اموزشی درمانی ولایت رشت از ابتدای فروردین 1395تا پایان شهریور 1399

 99.12.11

 pdf

 
آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400