نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

رزومه علمی پژوهشی

آقای دکتر سیروس امیرعلوی

رئیس بیمارستان و عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

cv

آقای دکتر علی اشرف

رئیس واحد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه

CV

  آقای دکتر انوش دهنادی مقدم

 عضو شورای پژوهشی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه

 CV

آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

عضو شورای پژوهشی

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی و مغز و اعصاب

C.V

آقای دکتر سیدمهدی ضیاء ضیابری

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - متخصص طب اورژانس

CV

آقای دکتر مظفر حسینی نژاد

عضو شورای پژوهشی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص داخلی اعصاب

C.V

آقای دکتر علی محمدزاده

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان وتخصص بیهوشی

CV

آقای دکتر سیامک ریماز

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

C.V

آقای دکتر بهزاد زهره وندی

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص طب اورژانس

CV 

خانم دکتر ندا آخوندزاده

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص طب اورژانس

CV 

خانم دکتر مریم شکیبا

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی- متخصص آمار و اپیدمیولوژی

CV

آقای دکتر ایرج باقی

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق

C.V

آقای دکتر محمدتقی آشوبی

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی عمومی

C.V

آقای دکتر محمدرضا مبین

عضو شورای پژوهشی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی و فلوشیپ سوختگی

CV 

آقای دکتر امیر پیروز

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و فوق تخصص جراحی کودکان

CV

آقای دکتر رامین ابراهیمیان

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و فوق تخصص جراحی توراکس

CV

آقای دکتر معین احمدی مقدم

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی عمومی

CV

آقای دکتر عادل ملک نیا

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی عمومی

CV

آقای دکتر حسین ترابی

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی عمومی

CV

خانم دکتر سیما فلاح ارض پیما

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص رادیولوژی

C.V

خانم دکتر فرزانه شبیریان

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص رادیولوژی

C.V

آقای دکتر مهران سلیمانها

عضو شورای پژوهشی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص ارتوپدی

CV

آقای دکتر بابک علیجانی

عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی مغز و اعصاب

C.V

 آقای دکتر ظهیر ریحانیان

 عضو شورای پژوهشی

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص جراحی مغز و اعصاب

 CV

 آقای دکتر کامران عزتی

 عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکترای فیزیوتراپی

 CV

 آقای دکترعلی اکبر صمدانی

 عضو شورای پژوهشی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکترای دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی

 CV

ابلاغ اعضای شورای پژوهشی سال 98 

ابلاغ اعضای شورای پژوهشی سال 99 

ابلاغ اعضای شورای پژوهشی سال 1400

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400