ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل آپلود

-صفحه اول  گزارش پایانی

-صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی عوامل موثر بر مدت اقامت و هزینه بیماران سوختگی بستری در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت

زینب قائد چوکامی

درحال اجرا

PDF

2

بررسی ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی مراجعه‌کننده به مرکز سوانح و سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت شهر رشت در سال ۱۳۹۷

زینب حقدوست

درحال اجرا

PDF

3

ارتباط بین فاکتورهای K-ras و N-ras با یافته های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به کانسر کولون متاستاتیک

دکتر معین مقدم احمدی

پایان یافته

PDF

4

بررسی مقایسه اثر تزریق اپی نفرین موضعی بر همودینامیک حین عمل در بیماران بدون هایپرتنشن و با هایپرتنشن کنترل شده تحت عمل جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیمارستان امیرالمومنین رشت

دکتر علی اشرف

پایان یافته

PDF

5

بررسی فراوانی عوارض ناشی از انواع اعمال جراحی فیستول های پری آنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت

دکتر معین مقدم احمدی

پایان یافته

PDF

6

بررسی الگوی حداکثر درخواست خون برای اعمال جراحی(MSBOS) در اعمال جراحی الکتیو عمومی ، ارتوپدی واعصاب در بیمارستان پورسینا رشت در سال 1396

دکتر معین مقدم احمدی

درحال اجرا

PDF

7

بررسی  مقایسه ای اثر لیزر پرتوان و کم توان  بر روی دامنه حرکتی ، توانایی عملکردی و ساختار عضلات چهارسر رانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در مراجعین به بیمارستان پورسینا در سال ۱۳۹۷

دکتر کامران عزتی

درحال اجرا

PDF

8

بررسی  مقایسه ای اثر لیزر پرتوان و کم توان  بر روی دامنه حرکتی ، توانایی عملکردی و ساختار عضلات چهارسر رانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در مراجعین به بیمارستان پورسینا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

دکتر کامران عزتی

درحال اجرا

PDF

9

بررسی شیوع هیپوترمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی بیمارستان پورسینای رشت

دکتر علی اشرف

پایان یافته

PDF

10

شیوع هایپوترمی در بیماران پس از اعمال جراحی الکتیو در اتاق ریکاوری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397

دکتر علی اشرف

پایان یافته

PDF

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400