ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

 

مجری اصلی

1

بررسی فراوانی آسیب های قلبی در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در شهر رشت طی سال های 1397 تا 1400

زهرا قلی پور سلیمانی

2

بررسی تداخلات دارویی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1400

کورش دل پسند

3

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده ی گسترش هماتوم در بیماران مبتلا به خونریزی های داخل مغزی خود به خودی بستری در بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 1400-1397

یاسر مودبی

4

مقایسه فراوانی اختلال بدریخت انگاری بدن ورضایت بعد از عمل در بیماران متقاضی انجام عمل جراحی زیبایی بینی و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امیر المومنین در سال 1400

علی اشرف

5

بررسی و مقایسه بروز آسیب فشاری ناشی از مهار فیزیکی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی آموزشی رشت در زمستان سال 1400

آتنا نوری

6

بررسی ارتباط تصویر ذهنی و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی خودشفقتی و خودکارآمدی در دانشجویان پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، 1400

زهرا قلی پور سلیمانی

آخرین بروز رسانی : 14 آذر 1400