اطلاعات کلی معرفی بیمارستان و واحد

 

  • اطلاعات بیمارستان

نام و نام خانوادگی رئیس بیمارستان

دکتر سیروس امیرعلوی

 

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس بیمارستان

آخرین مدرک تحصیلى و درجه علمى رئیس بیمارستان 

 

تعداد مراکز تحقیقاتی بیمارستان

2 ( مرکز تحقیقات علوم اعصاب - مرکز تحقیقات ارتوپدی )

 

تعداد اعضا هیات علمی شاغل در بیمارستان

فوق تخصص/ فلوشیپ بالینی

18 نفر

 

تخصص بالینی

28 نفر

 

PhD

1 نفر

 

سایر مقاطع

---

 

 

  • اطلاعات واحدتوسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگی رئیس واحد

دکتر علی اشرف

سال تصویب واحد

1392

 

شماره تلفن همراه رئیس واحد

09112361478

 

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس واحد

فلوشیپ مراقبت های ویژه- استادیار

 

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد

صدیقه صمیمیان

 

شماره تلفن همراه کارشناس مسئول واحد

09112314341

 

شماره تلفن مستقیم  واحد

013-33333448

 

آدرس پست الکترونیکی واحد یا رئیس واحد

Crdu_Poursina@gums.ac.ir

draliashraf@yahoo.fr

 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400