ردیف

نوع مشاوره

نام - نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل     اشتغال     

1

 

مشاور پروپوزال نویسی

 

 

حدیث

اکبری نژاد

 

 پزشکی عمومی

پزشکی عمومی

 

بیمارستان پورسینا

2

 

مشاور آمار

 

 

رقیه زارع

 

آمار

 

دکتری آمار زیستی

 

بیمارستان پورسینا

3

  

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

 

صدیقه صمیمیان

 

 

پرستاری

مراقبت های ویژه

 

کارشناسی ارشد

 

بیمارستان پورسینا

4

 

 

مشاور مقاله نویسی

صدیقه صمیمیان

 

حدیث اکبری نژاد 

 

پرستاری

مراقبت های ویژه

 

 پزشکی عمومی 

کارشناسی ارشد

 

 

پزشکی عمومی

 

بیمارستان پورسینا

5

 

مشاور سابمیت مقالات و

پی گیری چاپ

 

 

حدیث
اکبری نژاد

 

 

صدیقه صمیمیان

 

پزشکی عمومی

 

 

پرستاری مراقبت های ویژه

دکتری

 

 

کارشناسی ارشد

 

بیمارستان پورسینا

6

 

   

مشاور امور کامپیوتری 

 

مسعود شعبانی 

 

کامپیوتر

 

کارشناسی

 

بیمارستان پورسینا

 

فاطمه محمدی

 

کامپیوتر

کارشناسی

 

بیمارستان پورسینا

7

مشاور اپیدمیولوژی

مریم شکیبا

دکترای اپیدمیولوژی

دکتری

 

بیمارستان پورسینا

8

مشاور زبان انگلیسی

جوادی

کارشناس ارشد زبان

کارشناس ارشد

بیمارستان پورسینا

 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400