ردیف

عنوان پایان نامه ها

 1

بررسی شدت درد در بیماران با شکستگی اندام تحتانی و سابقه مصرف مزمن کانابیس بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1400

 2

مقایسه یافته های همراه MRI زانو در بیماران با و بدون کیست بیکر در مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی بیمارستان پورسینای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی سال های 96-98

 3

فراوانی اختلال استرسی پس از حادثه در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی تهاجمی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان پورسینا رشت در سال 1399

 4

بررسی رابطه اضطراب کرونا و خستگی شغلی با نقش تعدیلی تاب¬آوری در پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در بهار 1400

 5

بررسی فراوانی تهوع و استفراغ پس از سپتوپلاستی در بیماران بیمارستان امیر المومنین شهر رشت در سال 98_99

 6

بررسی و مقایسه فراوانی سندرم گیلن باره در دوران پاندمی Covid-19 (از اسفند 98 تا آخر بهمن 99) و یکسال قبل از آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت

 7

بررسی رابطه اضطراب کرونا و فرسودگی شغلی با نقش تعدیلی خود پنداری حرفه ای در پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در بهار 1400

8

بررسی فراوانی پیامد های بیماران تحت عمل جراحی شکم حاد در شش ماه اول دوره پاندمی کووید-19 در بیمارستان های پورسینا و ولایت رشت

9

بررسی یافته های سی تی اسکن اسپایرال قفسه سینه در بیماران مولتیپل تروما مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت از بهمن 98 تا بهمن 99 ( در دوره پاندمی کووید 19)

10

بررسی اپیدمیولوژی و پیامد های بالینی سوختگی الکتریکی در بیماران بستری در مرکز سوختگی ولایت رشت از سال های 1389 تا 1399  

11

بررسی پایایی یافته های ام آر آی و ارتباط آن با درد و یافته های سونوگرافی عضله مولتی فیدوس در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

12

بررسی یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در دوران اپیدمی کووید 19 در سال 1400- 1399

13

بررسی فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران تحت کوله سیستکتومی در بیمارستان پورسینا رشت از سال 1396 تا 1400 

14

بررسی پیش بینی کننده های مرتبط با بقای 24 ساعته بیماران مولتیپل تروما سطح 1 مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

15

بررسی میزان توافق شوک ایندکس و کمبود باز در تعیین شدت شوک بیماران مبتلا به سوختگی شدید در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت طی سال های1397 الی 1400  

16

  بررسی  فراوانی تظاهرات سی تی اسکن موارد  محتمل کووید-19 در بیمارستان پورسینا رشت از اسفند 98 تا فرودین 99

17

بررسی شیوع پیامدهای بیماران دچار آسیب عروقی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت، 1399-1395

18

بررسی پذیرش و رضایتمندی دانشجویان پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آموزش به روش مجازی(وبینار و فیلم آموزشی ) در درس آناتومی در سال 1400

19

بررسی فراوانی اختلال استرس پس از حادثه در بیماران هوشیار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پورسینای رشت در نیم سال اول 1400

20

بررسی دقت تشخیصی"آرتیفکت twinkling سونوگرافی کالر داپلر" در تشخیص سنگ های کلیوی کوچکتر از 4 میلی متر در مقایسه با سی تی اسکن بدون کنتراست در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت در سال های 98-99

21

بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با مرگ بیماران دچار ترومای قفسه سینه براساس RTS در بیمارستان پورسینا رشت در سال 1399

22

بررسی فراوانی نارسایی حادکلیوی و علل مرتبط با آن در بیماران با ترومای متعدد(ترومای شدیدسطح یک و دو تریاژ در بخش ترومای مرکزآموزشی درمانی پورسینا رشت طی سال های 98 و 99)

23

بررسی دقت تشخیصی"آرتیفکت twinkling سونوگرافی کالر داپلر" در تشخیص سنگ های کلیوی کوچکتر از 4 میلی متر در مقایسه با سی تی اسکن بدون کنتراست در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت در سال های 98-99

24

بررسی فراوانی خونریزی داخل جمجمه و عوامل همراه آن در بیماران با سابقه فشار خون مزمن مراجعه کننده به مرکز آموزشی پورسینای رشت در زمستان سال 1399

25

بررسی نتایج درمان هرنی اینگوئینال بالغین به روش مش گذاری جدید (لیختناشتاین تعدیل شده) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از تابستان 1397 الی 1399 

26

بررسی اثرات سوختگی شدید بر عملکرد و حجم کبد در بیماران مراجعه کننده به اورژانس  بیمارستان ولایت رشت در سال 1400-1399

27

بررسی ارزش تشخیصی LDH، ESR، CRP در بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت

28

بررسی تاثیر آموزش تکنیک تنفس آرام بر کنترل درد در زمان تعویض پانسمان سوختگی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه سوانح سوختگی در سال 1399

29

مقایسه اثر آموزش شبکه های اجتماعی با آموزش از طریق کلاس های گروهی بر میزان یادگیری مسائل نظری دانشجویان پزشکی در اورژانس

30

مقایسه دو رژیم دارویی ترکیبی میدازولام- فنتانیل و میدازولام- مورفین سولفات در آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش تروما و ICU جنرال بیمارستان پورسینای رشت در سال 1399

31

بررسی فراوانی آسیب های قلبی در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در شهر رشت طی سال های 1397 تا 1400

32

  مقایسه اثر آموزش شبکه های اجتماعی با آموزش از طریق کلاس های گروهی بر میزان یادگیری مسائل نظری دانشجویان پزشکی در اورژانس

33

  مقایسه فراوانی و پیامدهای بیماران سوختگی حاد مبتلا به کووید با غیر مبتلا به کووید مراجعه کننده به بیمارستان ولایت رشت درسال 99  

34

بررسی فراوانی عوارض ترمیم هرنی های جدار شکم به روش برش لترال دوطرفه روی فاشیای قدامی رکتوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از سال 1394 تا 1398 

35

بررسی پذیرش و رضایتمندی دانشجویان پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آموزش به روش مجازی(وبینار و فیلم آموزشی ) در درس آناتومی در سال 1400

36

بررسی ارتباط طول دهانه‌ی رحم بر اساس سونوگرافی ترانس واژینال در هفته‌ی 34 تا 38 بارداری با حاملگی طول کشیده و پست‌ترم در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1400

37

امتیازدهی جدید یافته های CT-Scan قفسه ی سینه در بیماران کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1399 و ارتباط آن با شدت و پیش آگهی بیماری 

38

آنالیز مقایسه ای تاثیر دهان شویه های گیاهی ، فلوراید و غیر فلوراید بر مهار رشد و تشکیل بیوفیلم در Streptococcus mutans و Streptococcus sanguinis

39

تعیین ارزش تشخیصی سیتولوژی مایع لاواژ صفاقی در تشخیص تهاجم صفاقی در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده در مراکز درمانی شهرستان رشت در سال 1400

40

بررسی پیامدهای عمل جراحی در بیماران بیضه نزول‌ نیافته (UDT) مراجعه کننده به بیمارستان هفده شهریور رشت در بازه زمانی 1400-1394

41

بررسی بروز زخم بستر در بیماران با و بدون اختلال دمای بستری در بخش ICU بیمارستان پورسینای رشت در بهار 1400

42

نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و تاب آوری در پرستاران طی دوران همه گیری COVID‐19 در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400