ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

محل آپلود – صفحه اول پایان نامه - صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی تاثیر اعمال فشار مثبت انتهای بازدمی بر میزان خونریزی و مولفه­های تنفسی در اعمال جراحی ترمیمی بینی، در بیماران مراجعه­کننده به بیمارستان امیرالمونین طی   سال 1396

 

زهرا غنوی

 

دکتر علی اشرف

دکتر علی فقیه حبیبی

 

دفاع شد

pdf

2

ارتباط باورهای خود اثر بخشی درد با نشانه های روانی و پیامدهای بالینی بیماران سردرد مزمن اولیه

دکتر عالیا صابری

دکتر سجاد رضایی

فاطمه شعبانی پیر کلاچای

دفاع شد

 pdf

3

بررسی یافته های غیر طبیعی در نوار مغزی و تصویر برداری مغز بیماران بستری به علت تشنج در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1394-1395

دکتر مظفر حسینی نژاد

فاطمه محجوب

دفاع شد

pdf

 

 

آخرین بروز رسانی : 14 آذر 1400