ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

محل آپلود

-صفحه اول پایان نامه

-صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی شیوع واریان های مورفولوژیک سینوس اسفنوئید و تاثیر آن بر کدورت سینوس با استفاده از سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا ورازی رشت در سال 1398-1397

ربابه غلامی

دکتر امیررضا دلیلی

پایان یافته

PDF

2

بررسی شیوع بیماری زخم فشاری در بیماران مراجعه کننده به مراکز اموزشی-درمانی پورسینا رشت در سال 96-98

سارا تیهو

دکتر بهزاد زهره وندی

پایان یافته

PDF

3

بررسی نتایج دبریدمان جراحی اولیه و پانسمان مرطوب و اسپری نقره و پماد فیبرولیزین در درمان بیماران دیابتی با وضعیت عروقی مناسب

حسین رمضان نژاد

دکتر معین مقدم احمدی

پایان یافته

PDF

4

بررسی نگرش کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره اصول اخلاقی و حقوقی سقط جنین در سال 1398

نیما حسین زاده دیلمی

دکتر کوروش دلپسند

پایان یافته

PDF

5

بررسی همراهی انحراف سپتوم بینی در رینوسینوزیت مزمن

رضا تیموری

دکتر رقیه مولایی-دکتر ژوبین سوری

درحال اجرا

PDF

6

بررسی فراوانی تجویز آنتی بیوتیک در زخم های ساده تروماتیک بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا از ابتدای سال 97 تا تیر ماه 98

نیما رهبر نیکوکار

دکتر سیامک ریماز

پایان یافته

PDF

7

بررسی مقایسه ای میزان اندکس مقاومت (resistance index ) شریان تستیکولار در سونوگرافی کالر داپلر در مردان نابارور کاندید عمل جراحی واریکوسلکتومی با آزمایش آنالیز منی مختل،قبل و 6 ماه بعد از عمل جراحی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 98-1397

سعید صادقی

دکتر امیررضا مولایی

درحال اجرا

PDF

8

بررسی عوامل مرتبط با ترخیص بیماران با میل شخصی در بیماران بستری شده در بخش اورژانس 1و2 بیمارستان پورسینا رشت درسال 1397

مهسا صفری

دکتر وحید منصف

پایان یافته

PDF

9

بررسی فراوانی عارضه سروما بعد از عمل جراحی هرنیوپلاستی اینگوئینال با مش در بیمارستان پورسینا رشت

محدثه صفری

دکتر معین مقدم احمدی

پایان یافته

PDF

10

نیازسنجی آموزشی پرسنل فوریت های پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی  شهرستان رشت  در سال 1398

متین حسیندخت

دکتر پیمان اسدی

پایان یافته

PDF

11

بررسی اثر هپارین استنشاقی بر طول دوره درمان آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور

دکتر مصطفی سعیدنیا

دکتر انوش دهنادی

پایان یافته

PDF

12

بررسی میزان آگاهی دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اهمیت حفظ حریم خصوصی بیماران در سال 1398

وحید لطیفی

دکتر کوروش دلپسند

پایان یافته

PDF

13

بررسی شدت نوروپاتی دیابتی  و عوامل مرتبط با آن در بیماران با زخم پای دیابتی نوروپاتیک

مرتضی سعیدی

دکتر معین مقدم احمدی

پایان یافته

PDF

14

بررسی دقت تشخیصی"آرتیفکت twinkling سونوگرافی کالر داپلر" در تشخیص سنگ های کلیوی کوچکتر از 4 میلی متر در مقایسه با سی تی اسکن بدون کنتراست در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت در سال های 98-99

دکتر سعید تاریکی

دکتر زوبین سوری

درحال اجرا

PDF

15

مقایسه یافته های همراه MRI زانو در بیماران با و بدون کیست بیکر در مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی بیمارستان پورسینای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی سال های 96-98

دکتر سیداحسان حاتمی

دکتر رقیه مولایی

درحال اجرا

PDF

آخرین بروز رسانی : 14 آذر 1400